محققان دا ا در حال ساخت نوع جدیدی از گلوله ها هستند که می تواند هدف را تا زمان اصابت به آن تعقیب کند.

مشاهده متن کامل ...