مهدی چمران نایب رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب توقف فعالیت جمنا را تکذیب می کند و برای اثبات این مدعی از جلسه با رئیسی و قالیباف خبر می دهد.

مشاهده متن کامل ...