عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای ی گفت:هلند ، تروریست ها را پناه داده و علاوه بر تامین مالی، حامی آنا نیز هست. انتظار می رود اتحادیه اروپا در چارچوب منافع دوسویه ای که با ایران دارد، با هلند برخورد کند.

مشاهده متن کامل ...