پیشین ترامپ که حاضر به همکاری علیه وی با بازپرس ویژه پرونده روسیه شده، اعلام کرد که درباره ارتباط رئیس جمهوری با مسکو در کنگره شهادت می دهد.

مشاهده متن کامل ...