وج از و اعمال تحریم های نفتی علیه ایران باعث شد شرکت های نفتی خارجی که در فضای پسا برای انعقاد قراردادهای نفتی به ایران آمده بودند بازار نفت ایران را ترک کنند. در این میان، رفتار شرکت های چینی و روسی به دلیل تعاملات ایران با این کشورها بیش از همه قابل توجه بوده است.

مشاهده متن کامل ...