بسیاری از شرکت های فناوری در نمایشگاه بین المللی ces، دوربین هایی ارائه داده اند که امکان بررسی حرکات راننده را در خودرو فراهم می کنند.

مشاهده متن کامل ...