رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور معتقد است که صداوسیما در مقطعی که دشمنان به دنبال ناکارآمد جلوه دادن انقلاب هستند، به رس تاریخی خود عمل کرده و دستاوردهای انقلاب و ت را به اطلاع مردم برساند.

مشاهده متن کامل ...