تولیت آستان قدس رضوی گفت: آستان قدس رضوی در قبال حل مشکلات مردم حاضر به هر نوع همکاری با بخش های مختلف کشور از جمله ت و مدیریت استان بوده و خواهد بود.

مشاهده متن کامل ...