رئیس اسبق رسانه ملی از دیدارش با حجت ال رئیسی، قالیباف، حاجی بابایی، زاکانی و بذ اش خبر داد و نوشت پیروزی در دسترس است.

مشاهده متن کامل ...