ناگهان یک صبح زیبا آسمان گل کرده بود خاک تا هفت آسمان، بغض تغزل کرده بودحتم دارم در شب میلادت، ای غوغاترین حضرت حق نیز در کارش تأمل کرده بود سلام و صلوات خدا بر قلب های پاک ائمه اهل ایمان ، بر علی (ع) المومنان، آن حماسه ساز نیایش ها ،آن مجاهد تنها و وآن زیباترین تجلی عبودیت . ای و پیشوای بزرگ ما تو کدامین وجود پاکی که خدا وند افتخار یگانه کعبه زاد خود را نصیب تو ساخت؟ تو کدامین نور الهی هستی که با چنین جلال و شکوهی گام در این جهان نهادی و مسیر زندگی عاشقان اولیاء الله را به نور وجودت منور ساختی؟ فرخنده زادروز پیشوای پارسایان عالم ،مولای موحدان، المومنان حضرت علی (ع) و روز پدر بر رهروان طریق حقیقت و پیروان ولایت خجسته و مبارک باد.

مشاهده متن کامل ...