.... تنزل الملائکه و الروح...... با لطف خداوند متعال ، همانند سنوات گذشته و مطابق برنامه تنظیمی سالانه هیئت متوسلین به 14 معصوم علیهم السلام( بیاضه ای های مقیم یزد) ضیافت افطار و مراسم احیا ی شب قدر (در شب بیست وسوم رمضان )همراه با دعای جوشن کبیر ، قرآن به سر گذاشتن ومداحی آقای حاج علیرضا ثقفی، نوحه خوانی توسط سایرین درتاریخ یکشنبه93/4/29در منزل آقای حمید رضا خا ار ( فرزند مرحوم حاجی اسدا.. خا ار تشکیل خواهد شد توضیح آنکه به منظور امکان حضور اعضا در مراسم احیا مساجد معروف و مزار و ...این مراسم حدود ساعت24:30 خاتمه خواهد یافت لذا حضور بموقع کلیه اعضا مورد انتظار است. یاد آور میشود در چندین سال متوالی گذشته مرحوم حاجی اسدا... خا ار بانی مجلس شب قدر بوده اند و با توجه به فوت ایشان فرزندشان میزبانی این شب را عهده دار شدند برای شادی روح مومنین و مومنات ، مسلمین و مسلمات و کلیه در گدشتگان متعلق به بیاضه و بویژه مرحوم حاجی اسدا.. خا ار فاتحه مع الصلوات

مشاهده متن کامل ...