..... و ما ادراک ما لیله القدر .....بیاری خداوند متعال ، همانند سنوات گذشته و مطابق برنامه تنظیمی سالانه هیئت متوسلین به 14 معصوم علیهم السلام( بیاضه ای های مقیم یزد)مراسم احیا ی شب قدر 27 تیر ماه (در شب بیست ویکم رمضان )همراه با دعای جوشن کبیر ، قرآن به سر گذاشتن ومداحی آقای حاج علیرضا ثقفی، نوحه خوانی توسط سایرین در تاریخ دوشنبه 92/5/7در منزل آقای علیرضا فاضلی ( علی اکبر ) تشکیل خواهد شد توضیح آنکه به منظور امکان حضور اعضا در مراسم احیا مساجد معروف و مزار و ...این مراسم حدود ساعت24:00 خاتمه خواهد یافت لذا حضور بموقع کلیه اعضا مورد انتظار است.

مشاهده متن کامل ...