با اجرای طرح افزایش پلکانی حقوق در سال ۹۵ حداقل حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری نهصد هزار تومان خواهد بود.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، محمود یان با بیان مطلب بالا افزود: در ت گذشته متاسفانه افزایش حقوق بازنشستگان کمتر از میزان تورم در جامعه بود و همین موضوع سبب کاهش ۶۷ درصدی قدرت ید بازنشستگان شد. خوشبختانه در سال های ۹۳ تاکنون ت تلاش کرده است که افزایش حقوق ها متناسب با تورم باشد.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: با کمک ربیعی محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طرحی در بودجه سال ۹۵ کشور داده شده است که بتوانیم به صورت پلکانی حداقل حقوق را افزایش دهیم. وی گفت: در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای ی، علاوه بر افزایش ۱۲ درصدی حقوق بازنشستگان حقوق بازنشستگانی که بین ۷۵۰ تا یک میلیون و پانصد هزار تومان دریافت می کنند افزایش بیشتری خواهد یافت به گونه ای که کمترین حقوق به نهصد هزار تومان خواهد رسید.

مشاهده متن کامل ...