از ابلاغ رای پرونده مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و اظهار داشت:رأی پرونده شامل سه بخش بابت شکایت های کارگران و سازمان تامین اجتماعی، آقایان پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار و پیشین کرج و همسر قاضی اش است. وی افزود:هر چند که قاضی محترم دادگاه در بخش اول تمامی اعمال مجرمانه متهم را در برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی به خوبی تشریح و تبیین کرده، اما به گمانم در تطبیق عمل او با عنوان مجرمانه می توانست " " را نیز تلقی کند. ترک همدانی گفت: همچنین از این جهت متهم لااقل محکوم به رد مال نیز می شد، اما در حال حاضر به اتهامات تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل 70 و 65 ضربه شلاق محکوم شده است.منبع: http://beroznewsiri. /

مشاهده متن کامل ...