اگر در تنها یک شهر وجود داشته باشد که بتواند در انتخاب رئیس جمهور بعدی به شما کمک کند، شهر "هی بورو" در ای فلوریدا است که تاکنون تقریباً تمام انتخاب هایش درست از آب درآمده است. منبع: http://beroznewsiri. /

مشاهده متن کامل ...