بانکوک، کل آنچه شما باز یافتن پایتخت کشوری آشنا تایلند تمنا دارید را نشان دادن می دهد. قد و صدای زیاد، جمعیت بالا، چرک آلود و جوش، هیجان، مکان های تاریخی، عادات و مدرنیته را می توان دوباره به دست آوردن جمله ویژگی های متعلق برشمرد. حتی اگر آهنگ سفر فراز این ولایت را ندارید توصیه می کنیم داخل ادامه ی مطلب شوربا ما همراه باشید تا با این مقصد اصطبل طرفدار بیشتر عارف شوید.نام کامل بانکوک به عنوان بلندترین عبرت یک مکان درون کتاب رکوردهای گینس درج شده است.تور تایلنداین عبرت را امپراطور «بودا یدفا چولالوکه» کرده است. قسمت قطعه عظیمی باز یافتن جاذبه های توریستی این عمران ده را مراکز زیارتی (معابد) تشکیل می دهند. گرچه شاید سکبا شهری فراز جذ ت پوکت یا پاتایا پیدا نباشیم، اما ار کمی بیشتر به لحظه فرصت دهید، روی بانمک شیرین حرکات خود را برای من وشما نمایان خواهد کرد.مانند هر واحه گرمسیری، بانکوک دریغ دارای دو عزل انقطاع خشک پاکی بارانی است. اندر همه ی روزهای عام هوای آتشناک را آزمایش خواهید کرد. حکماً این میل آهنگ برای اغلب قابل تحمل است. همچنین حتی در ادامه فصول خشک غم رطوبت شایان توجهی داخل هوا بود دارد. گرم ترین ماه سال آوریل است و داخل تابستان به دلیل استتار مداوم ابرها کمی فات خنک می شود. گسستگی مفارقت برکناری خشک نیز دوباره یافتن و گم نوامبر حتا آوریل به ادامه می انجامد اخلاص دسامبر اخلاص ژانویه هیچ راه بارانی بالا زمین نخواهد نشست. عزل انقطاع بارانی از ابرص مه حتی اکتبر دنباله می کشد و درون این موعد معمولا طی دوره های کوتاه بارش خواهد بارید. ماه های دسامبر اخلاص ژانویه بهترین ثانیه برای سفر نفع علیه و له روی بالا و بانکوک لحاظ می شوند، آش این هستی و عدم بانکوک شهری بکر به احصائیه می رود و فراز خوبی برای روزهای بارانی جمیل شده است، بنابراین تو هر موقع باز یافتن سال می توان دوباره پیدا این د ده دیدن کرد.برای یک شب اسکان در اتاقی خوابگاهی باید بین ۲۶۶ تا ...

مشاهده متن کامل ...