دیروز با ارسال ایمیل از طرف آقای کیم وو رئیس فدراسیون جهانی بو از آقای بابک بردبار داور3ستاره بو ایران جهت قضاوت در مسابقات ب سهمیه المپیک که از 20 دادماه سالجاری در شهرباکو کشور آذربایجان برگزار خواهد شد دعوت بعمل آمد.

مشاهده متن کامل ...