آ ای غم تو چه دیدی ز دلم کز همه جا رخت بستی و در این خانه اقامت کردی-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اگر مرد دمندی تو را فرزانگی باید وگر همدرد مجنونی تو را دیوانگی باید . . .

مشاهده متن کامل ...