از امروز تا ایام قدر در مرکزمان قرار است بچه های کوچک و بزرگ پول تو جیبی هایشان را در کار خیر شریک کنند و همگی باهم صندوق خیریه مرکز را به نفع ک ن بی س رست و خانواده های بی بضاعت پر کنند تا در قدر با بچه های مرکز بسته های خوراکی تهیه و درب منازلشان تحویل دهیم و البته به همراه دلنوشته هایی که اعضای خوب برای این عزیزان خواهند نوشت تا بدانند در این دنیا تنها نیستند و انی هستند که همیشه به فکرشان هستند اگر شما هم مایلید در این کار خیر همراه شوید. یا علی منتظریم

مشاهده متن کامل ...