ا امات دستی به راهبرد صحیح در مسئله زن از دیدگاه ی در دیدار صدها نفر از ن فرهیخته و نخبه[۱۳۹۳/۰۱/۳۰]:1) پرهیز و دوری کامل از فرآورده های غربی غربی ها به دلایل مختلف، مسئله زن را بد فهمیده اند اما همان فهم غلط و تباه کننده را سکه رایج دنیا کرده اند و با هوچی گری، مجال حرف زدن به دیگران و مخالفان را نمی دهند. البته باید از دیدگاه غربیها درباره ابعاد مختلف مسئله زن آگاه بود اما باید با ایستادگی در مقابل مرجعیت این افکار، ذهن را از این تفکرات «کهنه اما نو نما» و «خائنانه اما ظاهراً دلسوزانه»، تخلیه کرد چرا که این تفکرات، مطلقاً نمی تواند هدایت و سعادت جوامع بشری را به دنبال بیاورد. 2) تکیه بر متون ی در نگاه به مسئله زن نباید هر چیزی را که به نام دین بر سر زبانهاست قبول کرد اما باید اصولی را که شایستگان با شیوه درست استنباط از «قرآن و سنت و حدیث» ارائه می کنند تکیه گاه اصلی قرار داد. 3) دوری از مسائل فرعی و پرداختن به مسائل اصلی مسئله خانواده بخصوص «سلامت، امنیت و آرامش زن در خانواده»، مسئله ای اصلی است که باید به آن پرداخت. باید عوامل سلب آرامش و سکینه روحی زن در خانواده را جستجو کرد و با شیوه های گوناگون از جمله قانون و تبلیغ صحیح، این موانع را برطرف کرد. انقلاب برخورداری زن از فرصت تحصیل و رشد و تعالی را یک ضرورت برشمردند و خاطرنشان د: برخلاف برخی دیدگاهها، اشتغال از مسائل اصلی مربوط به ن نیست البته اشتغال و مدیریت مادام که با مسئله اصلی یعنی خانواده منافاتی پیدا نکند، ایرادی ندارد. ایشان با اشاره به مسائلی که درباره تحصیل ن در برخی رشته های تحصیلی ی مطرح شد افزودند: اگر در این مسئله تفاوتی هم باشد ضدعد نیست چرا که نباید رشته های تحصیلی و مشاغلی که متناسب با طبیعت ن نیست به آنان تحمیل شود. اینکه ن برخی مشاغل را برعهده نگیرند هیچ ننگ و نقصی نیست بلکه آن چیزی غلط است که متناسب با طبیعت الهی زن نباشد.

مشاهده متن کامل ...