نمونه سوال میان ترم ریاضی ی تهران (برای رشته های برق و کامپیوتر) سوال ها شامل این مباحث هستند: - سری فوریه - حل معادل موج - حل معادله حرارت ناهمگن در مختصات قطبی (استوانه نامحدود) - معادله با مشتقات جزئی - حل معادله با کمک تبدیل لاپلاس از مدیافایر

مشاهده متن کامل ...