نام:اضافی مشخصات ظاهری:موهای فرفری قهوه ای-یه دست لباس اسکلتی هم تنشه که مثلا ترسناک بشه! اخلاق:مهربون اما..................پرحرف!وراج!اعصاب خوردکن!غیر قابل تحمل و........... مهارت:زیاد حرف زدن وموتور سواری!(نمی دونم شایدم دوچرخه داشت) درباره:اضافی یه مادربزرگ داره که صاحب خونه ی دوبعدی مادرفولازرهس.این مادربزرگ یه خواهردوقلو داشته ولی مادرفولازره به چشای خواهرش دکمه دوخته وروحشو خورده بنابراین مادربزرگ اضافی هیچ وقت اون خونه ی دوبعدی رو نفروخت وفقط به خونواده هایی که بچه نداشتن اجاره میداد تا مادرفولازره نتونه به چشمای بچه های دیگه دکمه بدوزه اما خونواده ی کورالین با هزار کلک این خونه رو اجاره می گیرن وهمون روز کورالین با اضافی اشنا میشه. اضافی ناخواسته عروسک جاسوس مادرفولازره رو میده به کورالین ووقتی کورالین کلک مادرفولازره رو می فهمه برا اضافی تعریف می کنه ولی اضافی باور نمی کنه ولی وقتی میره پیش مامان بزرگش وحرفای کورالین رو تعریف می کنه مامان بزرگش بهش می گه که این موضوع حقیقت داره. بعد اضافی میاد دنبال کورالین ودرست قبل از اینکه دست مادرفولازره کورالینو خفه کنه اضافی میاد(اگر چه نزدیک بود بیفته تو چاه 600 متری)وکورالین رو نجات میده. بعد دوباره با هم دوس میشن. اینم ع اضافی با دوچرخش:

مشاهده متن کامل ...