به گزارش روزپلاس به نقل از پایگا خبری «الخیلج الجدید»، مرکز مطالعات راهبردی «بگین سادات» در رژیم صهیونیستی هشدار داد، سیاست های به دور از حکمت برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و نتایج حاصل از بحران روابط با قطر، موجب فروپاشی نظام حاکم در عربستان سعودی خواهد شد.احتمال قدرت گرفتن نفوذ منطقه ای ایرانمرکز بگین وابسته به «بار ایلان» در تحقیقی که به تازگی انجام داده است، تاکید کرد، بحران کنونی بین عرب ها زنگ هشداری نسبت به نفوذ ایران بر تعداد بیشتری از پایتخت های عربی است.بر اساس این تحقیق، بحرین نامزد کنونی ملحق شدن به فهرست کشورهای تحت تسلط ایران پس از عراق، ، لبنان و یمن است.نگرانی از شکل گیری خیزش های مردمیپرفسور «عیدو کوهن»، خاورشناس ی در این تحقیق تحت عنوان «آیا بهار عربی جدید در منطقه خلیج فارس در راه است؟» آورده، بحران های اقتصادی بی سابقه در این منطقه به اضافه تصمیمات حساب نشده، نگرانی در مورد نزدیک شدن خیزش های مردمی و در نتیجه فراگیر شدن ناآرامی ها در منطقه را افزایش می دهد.به گفته او بحران های داخلی در کشورهای منطقه می تواند به بهار عربی جدید منتهی شود که چه بسا فروپاشی بعضی نظام های حاکم به ویژه عربستان سعودی را به دنبال داشته باشد.در این میان نظام حاکم سعودی به پنج دلیل به طور خاص در معرض این خطر قرار دارد که  این دلایل عبارتند از:- نامساعد بودن اوضاع اقتصادی عربستان حاصل از کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی.- ارسال کمک های مالی فراوان برای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر از زمان کودتای نظامی در نیمه سال 2013.- هزینه کمرشکن جنگ در یمن.- حرص افراد خاندان حاکم سعودی برای جمع آوری و انباشت ثروتهای شخصی.- بازتاب حاصل از بحران روابط با قطر.تظاهرات خشم در عربستان در راه استبر اساس این تحقیق، سران سعودی اقدماتی انجام داده اند که چه بسا موجب خشم ملت علیه نظام حاکم شود و انفجار تظاهرات خشم درست شبیه آنچه در اوا سال 2010 و آغاز 2011 در تونس، مصر، یمن و ...

مشاهده متن کامل ...