وبگاه انگلیسی «جینز» از استقرار یکی از سامانه های دفاع موشکی «اس-300 » ایران در بوشهر خبر داد.به گزارش افکارنیوز، وبگاه انگلیسی «جینز» از استقرار یکی از سامانه های دفاع موشکی «اس-300 » ایران در بوشهر خبر داد.جینز دیفنس با استناد به تصاویر ای نوشت: ایران یکی از سامانه های دفاع موشکی «اس-300pmu2» خود را اوا ماه آوریل در بوشهر مستقر کرد. اقدامی که بطور مطلوبی توانایی این کشور در نظارت و شناساسی تهدیدهای هوایی در شمال خلیج فارس را افزایش می دهد.

مشاهده متن کامل ...