پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

ت مبارکـــــــــــــ
درخواست حذف اطلاعات
امسال هم رسید... اما تودیــگرنیستــی...هرجا می روم...به هر می نگرم... لبخندبر لب و در جستجوی بهترین وشیکترین هدیه برای معشوق خوداست... ناگهان...دلم فرو می ریزد!! و متوجه خود می شوم... به دستان خالی ام می نگرم... به چهره ماتم زده و چشمان اشک آلودم... اما همه ی این ها به کنار..بیچاره دلم...متوجه دلم شدم... که آرام باخود می کند...و تنهااین جمله را تکرار می کند: کــاش بـودی تا امسال برای من هم جشن بود... نه روز جشن تنهایی و بی ی خود

مشاهده متن کامل ...
یک سال شد که صداش رو نشنیــــــــــــــــــــدم
درخواست حذف اطلاعات
___________$$$$$$$$$$ __________$$$$$$$$$$$$$ _________$$$$$$$$$$$$$ __________$$$$$$$$$$$$___$$$$$, _________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$ _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$ چه حسی بدی..او تنها عشق من ومن یک از هزاران لذت او $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$_$ $$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$ $$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$_$$$$_$ _$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$_$ _$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__$_$ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$______

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.