رشته علوم تجربی/ رتبه ریاضی فیزیک / رتبه علوم انسانی / رتبه سیاوش دادرس 15 هادی مهرانی 100 نازنین روحی 506 افسانه قاسم زاده 84 پرویز نوید 326 فاطمه سعدی 600 الهام حسینی 401 فاطمه فرد 743 حامد آقازاده 918 هاشم ملکی 1017 بهرام رزمجو 1219 میلاد وهابزاده 1247 _اسامی که بدست ما رسیده است با عرض تبریک و تشکر از والدین و دبیران زحمتکش این عزیزان کتابفروشی دانشـجو - میرزایی

مشاهده متن کامل ...