کتاب جدیدی با نام (( قصه های عامیانه ی مردم جمهوری آذربایجان)) که جناب آقای ترحم سلمانی هنرمند توانای منطقه ، آن را از ترکی آذربایجانی به فارسی برگردانده است منتشر شده است. کتاب در حوزه ی ادبیات شفاهی و شامل 37 قصه از قصه های عامیانه ی جمهوری آذربایجان است که اغلب آن ها برای نخستین بار به زبان فارسی منتشر می گردد. ناشر، "انتشارات آیین تبریز" و تاریخ نشر داد ماه 1393 می باشد.برای معرفی آن مطالعه ی پیش گفتار کتاب را توصیه می کنیم : پیش گفتار مترجم «حنفی زینال لو» در سال 1895.م در قصبه ی مَردَکان در پیرامون شهر باکو، در خانواده ای آهنگر و نعل بند به دنیا آمد. او در سال 1927.م از دانشکده ی ای ی باکو در رشته ی تاریخ ادبیات ترک دانش آموخته شد و از نخستین پژوهندگان ادبیات شفاهی آذربایجان به شمار می رود. در میان آثار حنفی زینال لو «گزیده ی سخنان نیاکان و ضرب المثل ها» که در سال 1926.م انتشار یافت، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این کتاب نزدیک به چهار هزار ضرب المثل و سخنان گزیده گردآوری شده است. دیگر کتاب او «کارنامه ی ادبیات ترک» نام دارد............ مجموعه ی حاضر، ترجمه ی گزیده ای است از کتاب «azərbaycan nağillari» که در پنج جلد از سوی حنفی زینال لو، گردآوری، بازنویسی و تألیف شده است. برای گردآوری این مجموعه ی ارزشمند که بین سال های 1920 تا 1936.م انجام شده، افراد زیادی به او کمک کرده اند که آوردن نام آن ها در این جا ضروری به نظر نمی رسد. قصه ها، از ا و روستاهای جمهوری آذربایجان مانند: باکوـ بخش های قازان، قاریاغین، اردوبـاد، روستاهای کوچ عسگر، توووز، نـارداران، مَردَکان، بوزوونا، مَشتاغا و بینَه قَدی گردآوری شده اند. در مقدمه ی کتاب، در باره ی قصه های آذربایجان به تفصیل سخن رفته است. از این رو با پرهیز از هرگونه توضیح غیر ضروری، تنها به ذکر این نکته بسنده می شود که این اثر با هدف آشنایی بیش تر مردم فرهنگ دوست ایران با ادبیات شفاهی آذربایجان، ترجمه و به چاپ س شده است. منبع :سایت مغان ...

مشاهده متن کامل ...