پاسخ های تشریحی زیست جامع منتشر شد در جلد اول کتاب زیست شناسی جامع تمامی سوالات کنکورهای اخیر و آزمایشی سنجش تا سال ۹۲ به صورت طبقه بندی شده، ارائه شده اند که از این حیث به روزترین کتاب زیست شناسی محسوب می شود. از ویژگی های جلد دوم زیست جامع می توان به موارد زیر اشاره کرد: * پاسخ تشریحی کامل و منحصر به فرد به بیش از ۵۰۰۰ هزار پرسش چهارگزینه ای ازکنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور، آزمایشی سنجش و تالیفی * همراه با شرح دلایل درستی یا نادرستی همه ی گزینه ها * ارائه تمام شکل های مهم کتاب درسی و نکات مربوط به آن ها * تاکید بر نکات کلیدی، مفهومی و پرکاربرد در قالب کادرهای آبی رنگ * مناسب برای آموزش و جمع بندی

مشاهده متن کامل ...