به طور کلی مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی توصیه نمیشود و مصاحبه و بررسی این نوع ا زمهاجرت بدین صورت میباشد که در طول مصاحبه و بررسی، شخص تصمیم گیرنده در خصوص اینکه آیا پناهجو لایق برای مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی است یا خیر، مدارک وی، توضیحات در خصوص دلایل اخذ پناهندگی کانادا، مبنای فرم ادعایی (boc) و ... را مورد تدقیق قرار میدهد و به جنبه های گوناگون شرایط پناهجو توجه میکند؛ از جمله اینکه آیا برای مثال وی در نقطهی دیگری از کشورش میتواند در آرامش و صلح به سر ببرد یا خیر؟ آیا وی واقعاً در آن گروه اجتماعی که مدعی است به خاطر عضویت در آن است مشارکت دارد یا خیر؟ میزان خطر بالقوهای که شخص را در صورت بازگشت به کشورش تهدید میکند، چیست؟ ممکن است در این مورد سوالاتی نیز به زبان انگلیسی و یا فرانسوی از شخص پرسیده شود. البته در صورتی که پناهجو به این دو زبان مسلط نباشد، میتواند درخواست مترجم کند.

مشاهده متن کامل ...