روشهای گوناگونی برای مهاجرت به کانادا وجود دارد که یکی از آنها مهاجرت به کانادا از طریق کار میباشد ویزای کاری کانادا، می تواند منجر به اخذ ویزای اقامت این کشور است. در واقع یکی از طرق مهاجرت به کانادا، اقدام از طریق ویزای کار است. البته برای مهاجرت به کانادا، می توان از سایر طرق پیش بینی شده نیز اقدام کرد نظیر موارد ذیل: الف- ) مهاجرت تحصیلی؛ امروزه بیش از 20 کانا ، در زمره ی 800 برتر جهان قرار دارد. بالا بودن سطح علمی های این کشور موجب افزایش رغبت دانشجویان به اخذ ویزای تحصیلی این کشور شده است. یکی دیگر از راه های پذیرش در های این کشور، اقدام از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. این وزارت هر ساله اقدام به اعزام دانشجویان مستعد به های مورد تأیید خود در سراسر جهان می نماید. گفتنی است حدود 60 در این کشور، مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است.

مشاهده متن کامل ...