نماهای تلسکوپی دقیقی از لبه ی ک شان ما یچی ngc 3628، صفحه ی ک شانی پف کرده ای را نشان می دهد که با خطوط تیره ای از گرد و غبار تقسیم شده است. البته، این تصویر ک شانی عمیق، نامی را در ذهن بعضی از ستاره شناسان تداعی می کند: ک شان همبرگر.این بخش از جزیره کائنات حدود 100,000 سال نوری عرض داشته و در فاصله 35 میلیون سال نوری از ما در صورت فلکی شیر در آسمان بهار شمالی قرار دارد.ngc 3628 همسایگی خود را در حوزه محلی با دو کهشکان ما یچی m65 و m66 به اشتراک گذاشته است که با نام سه قلو های شیر شناخته می شوند. جاذبه های متقابل بین این سه همسایه، عامل کشیدگی زبانه ها و پیچش این صفحه ی ما یچی است. مترجم : محسن شبانی منبع:انجمن نجوم آماتوری ایرانمنبع: http://deadplanet. /

مشاهده متن کامل ...