بازدید مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب ی استان اسان رضوی از روستای نجف آباد به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان فیروزه صبح امروز ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ مدیر کل بیناد مسکن اسان رضوی همراه با منبتی معاون بازسازی بنیاد مسکن و خواجه ای مدیر بنیاد مسکن شهرستان های نیشابور و فیروزه از روستای نجف آباد دیدن نمود. در این دیدار ابتدا مدیر کل با حضور در محل دفتر دهیاری روستای نجف آباد ، با دهیار و اعضای شورای ی به گفتگو نشست و در جریان روند رسیدگی به روستا و مشکل هجوم موش ها قرار گرفت . پس از گزارش دهیار و اعضای شوراهای ی ، مدیر کل و همراهان از چند منزل دچار مشکل بازدید نمودند و در خصوص اعطای وام جهت نوسازی و بهسازی منازل روستایی قول مساعد دادند.

مشاهده متن کامل ...