نظارت اداره دارائی بر کلیه حسابها و نقل و انتقالات بانکی مطابق قانون جدید مالیاتی ، اداره دارایی ، نه تنها به طور آنلاین ، بر کلیه حسابها و نقل و انتقالات و تراکنش های بانکی شما ، در هر یک از......... برای اطلاع از نکات حقوقی ملکی بیشتر اینجا را کلیک کنید.

مشاهده متن کامل ...