به نام خدای مهربان و قشنگ سلام دوستان خوبم بروزم با کار جدیدم و اما کار جدیدم ... منتظر نقد ارزشمند شما خواهم ماند . بین خودمان مانده ام استخاره بگیر واجب است بین خودمان بماند می دانستی دوستت دارم برایم حافظ خو تفعل که ... اَلا یا اَیُّها الساقی اَدِر کأساً وَ ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها ... آ نتوانستیم خیام را کشف کنیم و بابا طاهر اینهمه معما را می خواستیم حل کنیم اما شاعر شدیم یکی مثل من یکی مثل تو فقط یکی شاعر شدن وقت نمی خواهد مانیفست نمی خواهد سوال و جواب نمی خواهد فقط تو را می خواهد با قلیان ذهن که طراوش کند و کنار من باشی آنوقت حوض آب می د حیاط خانه گل می کند و گلاب قمصر می آورند کاش می شد به جای گلاب قمصر تو بودی با تمام پیراهن ات با همه ی نجابت ات که پیمبر نشدی با همه ی ایمان کامل ات یدی و خیام را تصویر کردی کاش یک مورخ بود و نت های تو را ضبط می کرد که تمام دستگاه ها را به شور آوردی کم آوردی فقط با حرص می ی بی انکه باشی وقتی می ی هوا سنگین است من نمی دانم چرا نیوتن جاذبه را کشف کرد کاش می بود و راز یدن ات را کشف می کرد چطور اینطور می ی و هوا را تحت تاثیر خودت قرار می دهی من اعتراف می کنم ی نمی تواند تو را کشف کند بیا استخاره بگیر تا دیر نشده یا علی یاحق.

مشاهده متن کامل ...