به نام خدای مهربان سلام دوستان خوبم بروزم با کار جدیدم و اما کار جدیدم ... منتظر نقد ارزشمند شما خواهم ماند . من دوست دارم مارک داشته باشم اما برچسب نه من دوست دارم مارکم اصلی باشد made in ...نباشد اصیل باشد دوست داشتنی همه با انگشتشان نشان دهند آنقدر که ؛ همه چیز را گل کنم نگاهتان را وقتی کشف کنم که؛ قابل کشف نباشد مثل نیوتن که کشف کرد زمین جاذبه دارد مثل معجزه باشد من دوست دارم نگاهتان را طرف خودم بکشم . یاعلی یاحق.

مشاهده متن کامل ...