به نام خدای مهربان سلام دوستان خوبم بروزم با کار جدیدم و اما کار جدیدم ... منتظر نقد ارزشمند شما خواهم ماند . من هی دروغ می گویم تو را سرگرم کنم تا یادت برود عاشق هستی تو هم یادت برود مرا سرگرم می کنی باورمان بشود چای را می شود سرکشید راحت می شود دروغ شاخدار گفت برای ن ها اما کدام ن چند ساله است ؟ باید تمیز و متمایز دروغ گفت تا به این ن بخورد اصلن چرا این ن ها دروغ نمی گویند جای شاخشان محکم شود مگر با ما چه شباهتی دارند چه تفاوتی ؟! چرا موهای پ شتمان کم نمی شود بجایش شاخ در بیاوریم 2 قمر در عقرب است و من هنوز در انتظار کویرم بادهای سمی که از زبان عقرب توفان می شوند مرا مسموم کنند ل کنند تا آ ین شیرازه من هم از هم بپاشد و در خلصه ی کویر بپوشم کویر بنوشم تا استخوانم گرم شود از عادت و دمای شرجی این روزها را در ام حبس کنم تا کویر را حبسیه بگویم تا شعاع دیدت فرسنگ ها عادت را از دید من کنار بزند شاید من اولین عقربی باشم که با نگاه تو اهلی می شوم و مردم هیچ وقت در فکر تابوت نیستند من محکم اهلی شدم تا در دین ام در کویرم محکم باشم طاقت فرسا یا حق . یا علی .

مشاهده متن کامل ...