به نام خدای مهربان سلام دوستان خوبم بروزم با کار جدیدم و اما کار جدیدم ... منتظر نقد ارزشمند شما خواهم ماند . من انسانی خواندم اما انسانی یاد نگرفتم من حقوق خواندم اما حقوقی ندیدم من تجربه ای از تجربی ندیدم خوب می دانم قلب یعنی چه ؟ اما جایگاهش را ندیدم من ریاضی را از برم وقتی انگشتانم را حفظ خوب میدانم جبر یعنی چه ؟ توان یعنی چه ؟ من فنی خواندم اما ضربه فنی شدم من انسانی تجربی ام که با ریاضی ضربه فنی شدم یاعلی یاحق.

مشاهده متن کامل ...