به نام خدای مهربان سلام دوستان خوبم بروزم با یک غزل که سه تا گفته بودم ولی الان یکیش رو میذارم . منتظر نقدارزشمند شما خواهم ماند و اما غزلم . دست خودمان نیست که آدم نشدیم یکباره اسیر غربت و غم نشدیم حلوای شکر ریز اگر می خوردیم راضی به رضای فرصت کم نشدیم در حادثه ها اگر چه ما باخته ایم اما به یقین ، سخت و محکم نشدیم این جای امید است که در سختی ها درگیر الفبای پر از سم نشدیم یاحق. یا علی.

مشاهده متن کامل ...