بعضی از ما شانس گفتن کلماتی رو داریم که بعضی دیگر حسرتش رو کلماتی مثل:مامان،بابا روز همه باباهای گل مبارک چه اونا که هستن چه اونا که تنهامون گذاشتن و رفتن از ته دل ما مخلص همشونم هستیم داداشای گل شادترین وبسایت روز شمام مبارک

مشاهده متن کامل ...