با عنایت به خداوند متعال کار پروژه ج بندی و ج کشی آب وفاضلاب روستای ت آباد با همکاری دهیاری و شورای ی روستا آغاز شد.همانطور که ما دوست داریم خانه مان پاک و پاکیزه باشد باید پیرامون محل زندگیمان پاکیزه و نیز عاری از هرگونه زباله و لجن در جداول باشد چون همین رعایت ن بهداشت باعث منشاء بیماری میشوند.قرار داد این پروژه بین دهیاری و پیمانکار مربوطه منعقد شده است.

مشاهده متن کامل ...