سوالات تخصصی آموزش و پرورش > سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش (بسته کامل) سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش (بسته کامل)سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش ( منابع فوق کامل ۹۶)سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش عنوان شغلی می باشد از زیر شاخه های آموزش و پرورش که در سال97 از آن آزمون بعمل می آید.این مجموعه ای که در این بخش از وبسایت قصد معرفی آنرا داریم تنها مجموعه ای می باشد که تمامی دروس تخصصی این رشته را دربر می گیرد.ما بر اساس مواد اعلام شده آزمون از سوی وزارت سازمان و سنجش این بسته را تهیه نموده ایم و امیدواریم مورد پسند شما واقع گردد.سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش  بسته فوق کامل سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش تنها در فایل نودونه مواد تخصصی اعلام شده این آزمون توسط وزرات سازمان و سنجش بدین شکل می باشدشیمی آلی ۱ – شیمی آلی ۲ – شیمی آلی ۳ – طیف سنجی – شیمی تجزیه ۱ – شیمی تجزیه ۲ – شیمی تجزیه دستگاهی – مکانیک – الکتریسیته – مغناطیس – حرکت نوسانی و امواج – زیست سلولی و مولکولی – فیزیولوژی جانوری و گیاهیهمانطور که می دانید مواد عمومی آزمون های استخدامی برای تمامی رشته ها مشترک می باشد و هیچ فرقی با یکدیگر نمی کند.   مجموعه سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش (بخش تخصصی + پاسخنامه) دارای    ۴۴۵ سوال تخصصی فیزیولوژی جانوری و گیاهی + پاسخنامه    ۲۰۰ سوال تخصصی زیست سلولی و مولکولی + پاسخنامه    ۲۸۰ سوال تخصصی شیمی تجزیه دستگاهی + پاسخنامه    ۱۰۰ سوال تخصصی حرکت نوسانی و امواج + پاسخنامه    ۱۴۰ سوال تخصصی مغناطیس + پاسخنامه تشریحی    ۱۰۵ سوال تخصصی حرارت + پاسخنامه تشریحی    ۲۴۰ سوال تخصصی شیمی تجزیه ۱ + پاسخنامه    ۲۰۰ سوال تخصصی شیمی تجزیه ۲ + پاسخنامه    ۱۹۰ سوال تخصصی شیمی آلی ۱ + پاسخنامه    ۲۵۰ سوال تخصصی شیمی آلی ۲ + پاسخنامه    ۲۵۰ سوال تخصصی شیمی آلی ۳ + ...

مشاهده متن کامل ...