سودآوری خدمات تکنولوژی در بازارهای محلی برای ارائه خدمات بهتر هم نزدیک شدن به مشتری به منظور درک نیازهای او لازم است. آیا و ون باید همچنان اسپانسر پروژه ها شود و مشارکت با کشورهای دیگر را ادامه دهد؟ یا زمان آن رسیده که به استراتژی و مدل عملیاتی متفاوتی فکر کند تا بتواند رشدی سودآور در بلند مدت داشته باشد؟ ... دریافت فایل

مشاهده متن کامل ...