ازین جمله خلی خوشمیاد : شره !!! پ ن : به نظرم همه مون شریم! زندگیامونم شره! توجیه هاتمون شرن! حتی لبخندامون...موفقیتامون... عشق چن سالمم شره! فقط لبخند مادرمو خلی دوس دارم،صدای بابامم بم انرژی میده! بچه های دبیرستان هم شر بودن اما دوسشون دارم راستی اون مهدی ک.نی هم شماره احسانو نفرستاد برام! رفیق ندارم...عشقم ندارم! خوونواده دارم... دوسشون دارم! ترانو دوس دارم اما چال شدن کنار کرمای شارودی یه حال دیگه س! اگه زن بودم میشدم بدش فرار می تا این ملت همیشه در صحنه منو نکنن...الان ک مرد م کلن مخالفم ، هم با زنش هم با مردش! اما سگارو دوس دارم... نه واسه اون جریان! واسه رفاقت... شره همه ش! بیخیال!

مشاهده متن کامل ...