به تعریف دانشنامه آزاد ویکی پدیا رزومه (یا معادل فارسی آن کارنامک) به نوشته ای گفته می شود که پیشینه تحصیلی، مهارتی و شغلی و برخی جزئیات زندگی یک شخص در آن درج می شود تا شرکت ها و کارفرماها بتوانند با مطالعهٔ ان در مورد استخدام یک شخص تصمیم بگیرند.

مشاهده متن کامل ...