به نظر بنده حداکثر خوشبینی برای بازار این هست که میتونیم یک موج اصلاحی خوب رو به بالا داشته باشیم که به سقف قبلی هم نمیرسد. مشخصا اصلاح شاخص هنوز تمام نشده. در مورد ف ات قبلا گفتم که مس 2600 و روی 1000 دلاری رو خواهیم دید. فسدید وسدید و پلوله و وپترو شگفتی امسال هستند. و چند سهم در گروه کانی غیر ف ی نیز بازدهی خوبی در انتظارشون هست.

مشاهده متن کامل ...