وقتی به ثمر رسید آقای هاشمی به من گفت: فلانی من حالا دیگه راحت میمیرم. شما سایه جنگ را از سر کشور برداشتید. - هیچ وقت هاشمی را در هیچ شرایطی ناامید ندیدم. - هاشمی تعلق به هیچ جناحی نداشت. - هر جز هاشمی از فناوری هسته ای بگوید نادرست گفته است. - چه ی موشک را در ایران ساخته؟ هاشمی. عماد راهزانی طنزیمtanzym_ir

مشاهده متن کامل ...