جدی الان معلما قبل از کلاس بچه ها رو بغل می کنن؟! والا ما اون موقعا یه بار معلممون یه پوزخند بهمون زد، تا آ سال شاد بودیم. فاطمه غنی طنزیمtanzym_ir

مشاهده متن کامل ...