شارژ کارت س رست خانوار در ماه مبارک رمضان س رست دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه: سیزدهمین مرحله توزیع سبد غذایی آغاز شده و تا هفته آینده به حساب س رست خانوار واریز می شود. خانواده یک نفره حداقل ۳۵ هزار تومان و براساس بُعد خانوار تا حداکثر ۱۳۰ هزار تومان به حساب س رستان واریز خواهد شد. مددجویان بهزیستی و کمیته امداد این سبد را دریافت می کنند. yjcnewschannel

مشاهده متن کامل ...