برگزاری اولین همایش چالش های زیست محیطی کشور از نگاه دانشجویی اولین همایش چالش های زیست محیطی کشور از نگاه دانشجویی در دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست فردوسی مشهد برگزار شد. این در حالی بود که تنها شرکت کننده در همایش از سوی پیام نور اسان رضوی جناب سجاد اسماعیلی بوده است. اولین همایش چالش های زیست محیطی کشور از نگاه دانشجویی با حضور فرشچی معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران، صالحی مدیر کل حفاظت محیط زیست اسان رضوی، یوسفی معاون فرهنگی فردوسی مشهد ، طباطبایی عضو هیات علمی و مسئول دفتر سبز فردوسی مشهد و دبیران انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی حوزه محیط زیست سراسر کشور در دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست فردوسی مشهد برگزار شد. در این جلسه مشکلات زیست محیطی کشور مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی نیز مطرح شد، همچنین در مورد فعالیت های سازمان محیط زیست در برنامه پنجم توسعه نیز گفتگو شد. در ادامه برگزاری این همایش و در نوبت عصر ، دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست ایران ، با حضور سرکار خانم عبدالهی کارشناس انجمن های علمی اداره کل فرهنگی، دانایی کارشناس انجمن های علمی و دبیران انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی حوزه محیط زیست از های سراسر کشور برگزار شد و موضوعاتی از قبیل قرائت اساسنامه و تصحیح آن و همچنین انتخابات شورای مرکزی و بازرسان نیز صورت گرفت. پس از رای گیری در انتخابات برگزار شده در این جلسه افراد زیر منتخب و معرفی شدند: اعضای شورای مرکزی : محمد حاجی پور ( فردوسی مشهد، دبیر اتحادیه) احمد یان ( فردوسی مشهد) امین دنیایی ( بیرجند) سینا خانزاده ( تهران) محمدرضا مهدی پور ( عقیق اصفهان) الهام شاهی ( تهران، عضو علی البدل) آرمان جلیل ( صنعتی اصفهان عضو علی البدل) بازرسان: پوریا ی ( فردوسی مشهد) مجتبی نعمتی نژاد ( رازی کرمانشاه، بازرس علی البدل) . منبع: http://f4f4f4. /

مشاهده متن کامل ...