پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

شعر همسایه های ایران
درخواست حذف اطلاعات
ترکمنستان سوار اسبم شدم تاختم و تاختم به کشوری رسیدم داخل کشور شدم گنجشککی رو دیدم از اون سوالی نام این کشور چیه؟ جیک جیکی کرد و گفتش نامش ترکمنستان جلگه آن هم توران بیابانش قره قوم نفت و گازش فراوون مهمترین رود اون آمودریا نام اون دریاچه اش پرآبه اسم اونم آراله پایتختشون عشق اباد شهر قشنگ و آباد دینشونم ی زبانشون ترکمنی شهر قشنگش مرو محصولشم چه نرمه اسبهای ان اصیله چابک، زرنگ، چه تیزه جیک جیک کنان نگاه کرد نگاه به آسمان کرد در اونجا هم نایستاد تنگ غروب راه افتاد وقتی رسید دوشنبه بود وقت وجین پنبه بود جمهوری آذربایجان تو باغ سبز و رنگارنگ خواهر برادری زرنگ یه خونه داشتن توی باغ که شب روشن بود با چراغ تو خونه با مامان، بابا زندگی می د اونا بود سارا اسم دختره دانیال اسم پسره یه روز سارا و دانیال پرسیدن از مامان سوال آذربایجان در کجاست؟ مامانی گفت: بچه ها جون تو شمال کشورمون سرزمین سابقمون ارتفاعات قفقاز ارس، کورا چه زیباست مردمان مسلمون مهربون و خون نخجوان هم شهرشون باکو پایتختشون آلومینیوم با نفتش فراوون پنبه، توتون، ابریشمش بیش از اون گنجه و آستارا جزء شهرشون وای که چه زیباست زبان ترکی شون ارمنستان سلام سلام بچه ها ای بچه های دانا قصه ی ما درازه تو قصمون یه رازه دخترک نازنین گفت به اون این چنین اسم یک کشور بگو همین حالا زود بگو مرتفع زمینش کوهستانی کشورش دریاچه اش سوانه ایروانم کناره کلیساهای زیباشون مردمان ی شون زبانشون ارمنی رود ارس اینوری سیب زمینی و غلات چغندر از محصولات شیمیایی و برقش ذوب آهن صنایعش تا که شنید این سخن از زبان نازنین رو به شمال نگاه کرد ارمنستان رو یاد کرد ترکیه در دفتر خود نقشه کشیدم اما اونو ناقص کشیدم ناگه به یادم آمد سه رودش فوری کشیدم دجله، فرات ، ارس کنارش در شرق، وانش ، قزل ایرماقش استانبول، ازمیر، بندرهایش فوری کشیدم آن سمت نقشه اژه، مرمره، در غرب نقشه مدیترانه، پایین نقشه بحر سیاهم بالای نقشه به یادم آ ...

مشاهده متن کامل ...
شعر همسایه های ایران
درخواست حذف اطلاعات
ترکمنستان سوار اسبم شدم تاختم و تاختم به کشوری رسیدم داخل کشور شدم گنجشککی رو دیدم از اون سوالی نام این کشور چیه؟ جیک جیکی کرد و گفتش نامش ترکمنستان جلگه آن هم توران بیابانش قره قوم نفت و گازش فراوون مهمترین رود اون آمودریا نام اون دریاچه اش پرآبه اسم اونم آراله پایتختشون عشق اباد شهر قشنگ و آباد دینشونم ی زبانشون ترکمنی شهر قشنگش مرو محصولشم چه نرمه اسبهای ان اصیله چابک، زرنگ، چه تیزه جیک جیک کنان نگاه کرد نگاه به آسمان کرد در اونجا هم نایستاد تنگ غروب راه افتاد وقتی رسید دوشنبه بود وقت وجین پنبه بود جمهوری آذربایجان تو باغ سبز و رنگارنگ خواهر برادری زرنگ یه خونه داشتن توی باغ که شب روشن بود با چراغ تو خونه با مامان، بابا زندگی می د اونا بود سارا اسم دختره دانیال اسم پسره یه روز سارا و دانیال پرسیدن از مامان سوال آذربایجان در کجاست؟ مامانی گفت: بچه ها جون تو شمال کشورمون سرزمین سابقمون ارتفاعات قفقاز ارس، کورا چه زیباست مردمان مسلمون مهربون و خون نخجوان هم شهرشون باکو پایتختشون آلومینیوم با نفتش فراوون پنبه، توتون، ابریشمش بیش از اون گنجه و آستارا جزء شهرشون وای که چه زیباست زبان ترکی شون ارمنستان سلام سلام بچه ها ای بچه های دانا قصه ی ما درازه تو قصمون یه رازه دخترک نازنین گفت به اون این چنین اسم یک کشور بگو همین حالا زود بگو مرتفع زمینش کوهستانی کشورش دریاچه اش سوانه ایروانم کناره کلیساهای زیباشون مردمان ی شون زبانشون ارمنی رود ارس اینوری سیب زمینی و غلات چغندر از محصولات شیمیایی و برقش ذوب آهن صنایعش تا که شنید این سخن از زبان نازنین رو به شمال نگاه کرد ارمنستان رو یاد کرد ترکیه در دفتر خود نقشه کشیدم اما اونو ناقص کشیدم ناگه به یادم آمد سه رودش فوری کشیدم دجله، فرات ، ارس کنارش در شرق، وانش ، قزل ایرماقش استانبول، ازمیر، بندرهایش فوری کشیدم آن سمت نقشه اژه، مرمره، در غرب نقشه مدیترانه، پایین نقشه بحر سیاهم بالای نقشه به یادم آ ...

مشاهده متن کامل ...
اطلاعاتی در مورد آیت الله شیخ فضل الله نوری
درخواست حذف اطلاعات
تولد و تحصیلاتدر سال 1259 ق . در روستاى لاشک در منطقه کجور مازندران ، ملا عباس کجورى صاحب فرزندى شد و او را فضل الله نام نهاد . فضل الله پس از پشت سر گذاشتن دوران کودکى به تحصیل علوم ى روى آورد . تحصیلات ابتدایى را در (( بلده )) ( مرکز منطقه نور ) آغاز کرد.(1) پس از آن به تهران مهاجرت کرد و تحصیلات خویش را تا پایان دوره سطح در آنجا ادامه داد . سپس براى تکمیل دانش خویش به نجف هجرت کرد و نزد ان بزرگ حوزه نجف میرزا حبیب الله رشتى و شیخ راضى به تحصیل پرداخت.آثار علمى 1 - رساله منظوم فقهى (( الدرر نظیم )) به عربى 2 - بیاض ( کتاب دعا ) 3 - رساله فقهى فى قاعده ضمان الید 4 - رساله فى المشتق 5 - صحیفه قائمیه ( صحیفه مهدویه ) 6 - ضمایمى بر کتاب تحفه ا ائر از مرحوم مجلسى ( در پایان کتاب ) 7 - اقبال سید بن طاووس با توضیحات شیخ 8 - رساله تحریم استطراق حاجیان از راه جبل به مکه معظمه 9 - رو مه شیخ ( لوایح آقا شیخ فضل الله ) 10 - تحریم مشروطیت 11 - حاشیه بر کتاب شواهد الربوبیه ملا صدرا 12 - حاشیه بر کتاب فرائد الاصول شیخ انصارى .در آستانه مشروطیت با قتل ناصر الدین شاه ، فرزندش مظفر الدین شاه به سلطنت رسید . وى اراده اى ضعیف داشت ساده لوح و زود باور بود و از علم و تدبیرى که لازمهفرمانروایى است بى بهره بود. از این رو اوضاع کشور آشفته بود . این اوضاع نا بسامان ملت را تحت فشار قرار داده بود، مردم که یک بار پیروزى در نهضت تنباکو را تجربه کرده بودند ، در صدد تغییر وضع موجود بر آمدند . از این زمان انجمن هایى براى هدایت مبارزات مردم تشکیل شد که مهم ترین آن انجمن مخفى بود که بوسیله آیت الله طباطبایى اداره مى شد . در محرم سال 1323 ق . سخنرانان در مجالس مذهبى به انتقاد از ت پرداختند . در همین زمان ع ى از (( مسیو نوژ )) بلژیکى که در اداره گمرک ایران کار مى کرد با لباس روحانى پخش شد . عالمان و مردم مذهبى این ع را توهین به جامعه ت دانستند و همین موضوع موجب تظاهراتى در بازار شد . این وضع در تهران با رویدادهاى سایر ا از جمله خشم مردم کرم ...

مشاهده متن کامل ...
اطلاعاتی در مورد آیت الله شیخ فضل الله نوری
درخواست حذف اطلاعات
تولد و تحصیلاتدر سال 1259 ق . در روستاى لاشک در منطقه کجور مازندران ، ملا عباس کجورى صاحب فرزندى شد و او را فضل الله نام نهاد . فضل الله پس از پشت سر گذاشتن دوران کودکى به تحصیل علوم ى روى آورد . تحصیلات ابتدایى را در (( بلده )) ( مرکز منطقه نور ) آغاز کرد.(1) پس از آن به تهران مهاجرت کرد و تحصیلات خویش را تا پایان دوره سطح در آنجا ادامه داد . سپس براى تکمیل دانش خویش به نجف هجرت کرد و نزد ان بزرگ حوزه نجف میرزا حبیب الله رشتى و شیخ راضى به تحصیل پرداخت.آثار علمى 1 - رساله منظوم فقهى (( الدرر نظیم )) به عربى 2 - بیاض ( کتاب دعا ) 3 - رساله فقهى فى قاعده ضمان الید 4 - رساله فى المشتق 5 - صحیفه قائمیه ( صحیفه مهدویه ) 6 - ضمایمى بر کتاب تحفه ا ائر از مرحوم مجلسى ( در پایان کتاب ) 7 - اقبال سید بن طاووس با توضیحات شیخ 8 - رساله تحریم استطراق حاجیان از راه جبل به مکه معظمه 9 - رو مه شیخ ( لوایح آقا شیخ فضل الله ) 10 - تحریم مشروطیت 11 - حاشیه بر کتاب شواهد الربوبیه ملا صدرا 12 - حاشیه بر کتاب فرائد الاصول شیخ انصارى .در آستانه مشروطیت با قتل ناصر الدین شاه ، فرزندش مظفر الدین شاه به سلطنت رسید . وى اراده اى ضعیف داشت ساده لوح و زود باور بود و از علم و تدبیرى که لازمهفرمانروایى است بى بهره بود. از این رو اوضاع کشور آشفته بود . این اوضاع نا بسامان ملت را تحت فشار قرار داده بود، مردم که یک بار پیروزى در نهضت تنباکو را تجربه کرده بودند ، در صدد تغییر وضع موجود بر آمدند . از این زمان انجمن هایى براى هدایت مبارزات مردم تشکیل شد که مهم ترین آن انجمن مخفى بود که بوسیله آیت الله طباطبایى اداره مى شد . در محرم سال 1323 ق . سخنرانان در مجالس مذهبى به انتقاد از ت پرداختند . در همین زمان ع ى از (( مسیو نوژ )) بلژیکى که در اداره گمرک ایران کار مى کرد با لباس روحانى پخش شد . عالمان و مردم مذهبى این ع را توهین به جامعه ت دانستند و همین موضوع موجب تظاهراتى در بازار شد . این وضع در تهران با رویدادهاى سایر ا از جمله خشم مردم کرم ...

مشاهده متن کامل ...
شعر به مناسبت نوروز
درخواست حذف اطلاعات
در هوای نمناک،سبزه شاد و چالاک،سر درآورد از خاک،گفت:«نوروز بر همه خوش باد»***چشمه،روشن،جوشیدخاک مخمل پوشید،سبزه شبنم نوشید،گفت:«نوروز بر همه خوش باد»***آسمان گوهر ریخت،سبزه با گل آمیخت،بید گیسو آویخت،***آسمان گوهر ریخت،سبزه با گل آمیخت،بید گیسو آویخت،***کرد بلبل آواز،خواند در باغ آواز،خنده زد گل با ناز،گفت:«نوروز بر همه خوش باد»

مشاهده متن کامل ...
شعر به مناسبت نوروز
درخواست حذف اطلاعات
در هوای نمناک،سبزه شاد و چالاک،سر درآورد از خاک،گفت:«نوروز بر همه خوش باد»***چشمه،روشن،جوشیدخاک مخمل پوشید،سبزه شبنم نوشید،گفت:«نوروز بر همه خوش باد»***آسمان گوهر ریخت،سبزه با گل آمیخت،بید گیسو آویخت،***آسمان گوهر ریخت،سبزه با گل آمیخت،بید گیسو آویخت،***کرد بلبل آواز،خواند در باغ آواز،خنده زد گل با ناز،گفت:«نوروز بر همه خوش باد»

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.